THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lịch phục vụ trước và sau Tết

Do có sự phát sinh đột xuất về tình hình dịch bệnh Covid 19, lịch nghỉ trước và sau Tết 2021 của Học viện có sự thay đổi, Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin thông báo điều chỉnh lịch phục vụ Thư viện như sau:

     - Từ 29/01/2021 đến ngày 04/02/2021, Thư viện ngừng phục vụ sinh viên đọc tại chỗ, chỉ nhận trả tài liệu hoặc mượn tài liệu về (nếu sinh viên có nhu cầu mượn tài liệu học trong thời gian nghỉ dịch).
     - Thời gian mở cửa sau Tết: Theo lịch nghỉ quy định của Học viện.

(Trong thời gian nghỉ dịch từ 29/01/2021 đến thời gian mở cửa trở lại, Thư viện miễn phí phạt đối với các tài liệu bị quá hạn )

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin thông báo để bạn đọc được biết, chủ động sắp xếp thời gian mượn trả tài liệu.