HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN LĐC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về thời gian phục vụ thư viện hè 2023

 

Căn cứ vào lịch nghỉ hè năm học 2022-2023 của Học viện, Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của thông báo lịch phục vụ Thư viện trong thời gian hè như sau:

1. Từ ngày 03/7/2023: Phục vu mượn trả sách và thanh toán ra trường (Không phục vụ đọc tại chỗ). Chuyển thời gian phục vụ thư viện theo giờ/ngày hành chính:

Từ thứ 2 – thứ 6 (Sáng 7h30 → 11h30; Chiều 13h30 → 17h00)

2. Nhận trả giáo trình (TL mượn trong học kỳ 2 năm học 2022-2023): đến hết 17h00 ngày 07/07/2023. (sau thời gian trên sẽ bị tính phí quá hạn).

3. Lịch mượn giáo trình kỳ hè: từ ngày 03/07/2023.

Các thay đổi khác về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo đến bạn đọc sau.

                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                          (Đã ký)