THÔNG BÁO VỀ CÁC HÌNH THỨC TẬP HUẤN

 KỸ NĂNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN MỞ

 

Để hỗ trợ cho sinh viên K65 được sử dụng tài liệu thư viện một cách nhanh chóng, thuận lợi, Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của triển khai áp dụng một số hình thức tập huấn để sinh viên lựa chọn tham gia, cụ thể:

1.     Lớp tập huấn tập trung:  theo thời gian sinh viên tự sắp xếp và đăng ký

-         Hình thức: theo lớp/nhóm, số lượng tối thiểu từ 10 người trở lên;

-         Đại diện lớp/nhóm trực tiếp đến thư viện đăng ký thời gian tập huấn;  

-         Địa điểm đăng ký: tại quầy thông tin, nhà Thư viện (giờ làm việc trong tuần);

2.     Lớp tập huấn định kỳ: tổ chức vào sáng thứ 6 hàng tuần

-         Thời gian bắt đầu các lớp:  08h30;  09h30; 10h30

-         Số lượng tối thiểu/lớp: 10 người;

Yêu cầu đối với lớp 1,2: Sinh viên mang theo thẻ, đến đúng giờ, trật tự, tuân thủ các hướng dẫn của cán bộ tập huấn; không mang hành lý, túi cặp vào Thư viện;

 3.  Tập huấn online  (áp dụng từ 15/11/2020)

-         Sinh viên truy cập vào website thư viện https://infolib.vnua.edu.vn/

          (hoặc từ wesite Học viện  https://vnua.edu.vn/  → chọn Thư viện)

-         Tự tham khảo, đọc kỹ  bài hướng dẫn trong mục “Tập huấn”  → Thực hiện bài trắc nghiệm trên giao diện website, trả lời đúng ít nhất 12/20 câu hỏi;

-         Sau 3 ngày, sinh viên đạt kết quả sẽ được phép mượn tài liệu về nhà

Lưu ý: trong quá trình cập nhật dữ liệu tập huấn, những sinh viên thiếu thông tin, thiếu ảnh hoặc các vấn đề liên quan khác, sẽ được thư viện gửi thông báo qua email cá nhân mà sinh viên đã đăng ký; trong thời gian chưa bổ sung đầy đủ thông tin theo yêu cầu, dù đã đạt kết quả tập huấn, sinh viên vẫn chưa được mượn tài liệu.

                                                                                                 Ngày 04/11/2020    

Giám đốc Trung tâm 

(Đã ký)