HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thay đổi lịch phục vụ thư viện

Trong thời gian Học viện đang áp dụng hình thức dạy, học online, Thư viện tạm ngừng phục vụ các buổi tối và thứ 7, trong ngày làm việc hành chính, vẫn phục vụ nhận trả, mượn/đọc tài liệu cho sinh viên (nếu thật cần thiết)
Lưu ý: 
     • Miễn phí phạt đối với các tài liệu đến hạn trả trong thời gian thông báo học online của Học viện;

     • Sinh viên nếu có nhu cầu cần thiết phải đến thư viện, yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào thư viện, đứng/ngồi cách nhau tối thiểu 2 mét, các cá nhân không tuân thủ đúng yêu cầu trên Thư viện xin phép không phục vụ;

     • Liên hệ Hỗ trợ online tại Fanpage của Trung tâm: https://www.facebook.com/infolib.vnua.edu.vn

     Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                                                         Phạm Thị Thanh Mai
                                                                                                                                    (Đã ký)