THÔNG BÁO SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ NĂM 2022

Trung tâm TT-TV Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy cô, các bạn học viên, sinh viên 02 Cơ sở dữ liệu (CSDL) sách điện tử  truy cập trực tuyến trong mạng LAN năm 2022 gồm:

1. CSDL IGI Global:

- Số lượng > 2500 tên sách bao quát chủ yếu các lĩnh vực Kỹ thuật, khoa học tự nhiên, công nghệ

- Địa chỉ truy cập: https://www.igi-global.com/gateway/

2. CSDL CAB:

- Số lượng: 162 tên sách xuất bản từ năm 2017 - 2021

- Địa chỉ truy cập: https://www.cabi.org/cabebooks

Thông tin hỗ trợ:

- Hướng dẫn sử dụng CSDL IGI Global , CAB

- Danh mục tài liệu trong CSDL IGI Global , CAB

- Cán bộ phụ trách: Trần Thị Thu Huyền, Email: tthuyen@vnua.edu.vn

Trung tâm TT – TV Lương Định Của xin thông báo và kính đề nghị Thầy cô lan tỏa thông tin 2 CSDL nói trên đến cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong khoa/đơn vị biết để tận dụng khai thác, sử dụng,

Trân trọng.