HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN

LƯƠNG ĐỊNH CỦA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ

10/03 (ÂL) - 30/04 - 01/05

Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của trân trọng thông báo tới bạn đọc về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 ÂL), Giải phóng Miền Nam (30/04) và Quốc tế Lao động (01/05) cụ thể như sau:

 

THỜI GIAN NGHỈ

THỨ BẢY

CHỦ NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

29

30

01

02

03

04/2023

04/2023

05/2023

05/2023

05/2023

 

THỜI GIAN PHỤC VỤ

TRỞ LẠI

THỨ NĂM

NGÀY 04/05/2023

 

Tài liệu quá hạn phát sinh trong thời gian Nghỉ lễ như trên sẽ được miễn trừ. Trung tâm xin thông báo để bạn đọc được biết và thực hiện.

Chúc bạn đọc có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc!

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

       Phạm Thị Thanh Mai    

         (đã ký)