Để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như cập nhật các phiên bản mới nhất của các phần mềm thư viện, Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin thông báo kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm như sau:

Bảo trì, nâng cấp phiên bản mới Primo "December 2022":
     Thời gian: sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022 Từ 8h00 - 17h00

 Trong thời gian bảo trì, nâng cấp phiên bản mới của phần mềm Aleph một số hoạt động sau sẽ bị ảnh hưởng:

       - Trên trang tra cứu tập trung (http://mainlib.vnua.edu.vn) chỉ tìm kiếm được biểu ghi thư mục, không hiện Barcode, vị trí tài liệu cũng như không đăng nhập để tải và xem tài liệu. Không vào được trang cá nhân, không thực hiện gia hạn tài liệu được.

Sau khi bảo trì nâng cấp các hoạt động trở lại bình thường. Nếu sau thời gian nâng cấp, bạn đọc gặp bất cứ khó khăn gì khi sử dụng dịch vụ của thư viện, vui lòng phản hồi lại với thư viện thông qua một trong các hình thức sau:

         + Địa chỉ email: infolib@vnua.edu.vn
         + Số điện thoại: 024. 626 17707 nhấn phím 0 hoặc 204
         + Trao đổi trực tiếp qua chatonline tại website thư viện: http://infolib.vnua.edu.vn