Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc VNUA 2021” xin thông báo: Do một số nguyên nhân khách quan, thời gian công bố kết quả cuộc thi (dự kiến 30/06) xin phép được lùi lại đến ngày 10/07. Ban tổ chức cuộc thi xin thông báo để thi sinh dự thi được biết, rất mong nhận được sự thông cảm, 

   Xin cảm ơn!

leftcenterrightdel
Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc VNUA 2021" .