HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

 

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của trân trọng thông báo tới bạn đọc về thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 cụ thể như sau:

- Nghỉ lễ Quốc Khánh: Từ Thứ Sáu, ngày 01/09/2023 đến hết Thứ Hai, ngày 04/09/2023.

- Thời gian phục vụ trở lại: Thứ Ba, ngày 05/09/2023.

Tài liệu quá hạn phát sinh trong thời gian Nghỉ lễ như trên sẽ được miễn trừ. Xin thông báo để bạn đọc nắm biết và thực hiện.

Chúc bạn đọc có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa!