THÔNG BÁO DÙNG THỬ CSDL TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ RSC Gold

Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, Trung tâm TT-TV LĐC xin trân trọng giới thiệu CSDL tạp chí RSC Gold – là CSDL hàng đầu về Hóa học của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh. RSC Gold bao gồm trên 40 tên tạp chí, bao trùm toàn diện các khía cạnh của khoa học hoá học.
Địa chỉ truy cập: https://pubs.rsc.org/
Thời gian truy cập: Từ 07/01/2021 – 06/02/2021
Phạm vi truy cập: Truy cập trong mạng LAN Học viện
Thông tin giới thiệu: Tải về
Đây là nguồn tin khoa học có giá trị cao đang được Nhà xuất bản cấp phép sử dụng miễn phí (có thời hạn) cho Học viện. Trung tâm TT-TV LĐC rất mong quý Thầy cô và các bạn sinh viên, học viên quan tâm, tận dụng khai thác hiệu quả, 
Mọi yêu cầu/nhu cầu được tiếp tục truy cập sau thời gian dùng thử nói trên hoặc được hỗ trợ từ thư viện trong quá trình sử dụng, Thầy, cô vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách của trung tâm qua địa chỉ email: tthuyen@vnua.edu.vn.
Trân trọng.