HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN LĐC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian phục vụ thư viện trong tháng 6

 

Để hỗ trợ sinh viên ôn thi cuối kỳ, Trung tâm TT-TV Lương Định Của xin thông báo lịch điều chỉnh, tăng thời gian mở cửa Thư viện Mở từ ngày 05/06/2023 - 30/06/2023, cụ thể như sau:

·       Từ thứ 2 → thứ 5:     - Sáng:  từ 7h30 → 11h30;

                                            - Chiều, tối: từ 13h30 → 21h00;

·       Thứ 6, 7:  Mở theo giờ hành chính (đến 17h - không phục vụ tối).

          (Lịch phục vụ thư viện sau tháng 6 sẽ được thông báo sau)

 

CHÚC CÁC EM SINH VIÊN CÓ MỘT MÙA THI THÀNH CÔNG!

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM     

(Đã ký)