Thông báo bảo trì hệ truy cập Cơ sở dữ liệu trực tuyền

leftcenterrightdel
 
    Do hệ thống máy chủ đang được nâng cấp, Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Lương Đinh Của cần tạm dừng hoạt động của hệ thống truy cập Cơ sở dữ liệu trực tuyến
 
    Thời gian: từ 4/9/2020 đến 11/9/2020
 
     Trong thời gian trên bạn đọc không thể truy cập được hệ thống truy cập Cơ sở dữ liệu trực tuyến
 
     Trung tâm xin thông báo để bạn đọc được biết.