Thông báo Bảo trì hệ thông tra cứu trực tuyến OPAC
leftcenterrightdel
 
     Hiện nay Primo đã có phiên bản mới: MAY 2020
 
     Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Lương Đinh Của cần tạm dừng hoạt động của hệ thống tra cứu trực tuyến (OPAC) để nâng cấp.
 
     Trung tâm sẽ nâng cấp vào Chiều Thứ 6 ngày 02/07/2020.
 
     Thời gian: từ 13h00 đến 18h00
 
     Thời gian tạm ngừng truy cập Opac từ 13h00 đến 18h00
 
     Trung tâm xin thông báo để bạn đọc được biết.