THƯ MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện tiếp cận được một cách bao quát, nhanh chóng tới các nguồn thông tin- tài liệu hiện có của Thư viện theo nhóm ngành, lĩnh vực quan tâm. Trung tâm TT-TV Lương Định Của xây dựng “Thư mục tài liệu chuyên đề", tập hợp toàn bộ tài liệu thư viện theo từng nhóm ngành và giai đoạn thời gian.

Tài liệu trong mỗi chuyên đề hiển thị đầy đủ các thông tin thư mục cơ bản như: tên, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số phân loại (thông tin xếp giá), loại hình …đường dẫn đến trang tra cứu để xem, tải tài liệu hiển thị ở cuối mỗi trang danh mục.

Chú ý: Chuyên đề được chia theo từng giai đoạn. Bạn đọc di chuột đến chuyên đề cần và di chuyển chuột sang ngang để tải tài liệu.