Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của, Viện nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp và Tác giả trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách:

Sách tham khảo Đổi mới mô hình tăng trưởng - Khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sánh vai thế giới./ Đặng Kim Sơn (ch.b)

Thông tin xuất bản: H. :Nông nghiệp, 2021, 225 Tr.; 16x24 cm. 

Mô tả: Trình bày về Cơ hội, thách thức, khát vọng tương lai; Phân bổ hiệu quả nguồn lực; Nhà nước kiến tạo phá triển và chính sách vĩ mô

Tiêu đề mục: Đổi mới mô hình tăng trưởng – Khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng vươn xa thế giới

II. NỘI DUNG

Sau thời kỳ phát triển nhanh đầu thập kỷ 1990, Việt Nam đã 2 lần gặp phải các giai đoạn khó khăn về kinh tế 1997 và 2007, lần sau thời gian phục hồi dài hơn và mức độ tăng trưởng lại thấp hơn trước, để khắc phục tình trạng này và nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế lên, Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011 đã đề ra nhiệm vụ “Đổi mới mô hình tăng trưởng”.

leftcenterrightdel
Sách tham khảo Đổi mới mô hình tăng trưởng
 Sách tham khảo Đổi mới mô hình tăng trưởng

Mỗi khi tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia sụt giảm kéo dài hoặc trên thế giới hay khu vực xảy ra những cú sốc khủng hoảng kinh tế thì mô hình tăng trưởng phải thay đổi để thiết lập cân bằng kinh tế mới. Đến năm 2021, Đại hội XIII vẫn đánh giá là kinh tế Việt Nam: “chưa tạo được chuyển biến căn bản về mô hình tăng trưởng’. Đến nay, thế giới lại lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế mới vì dịch Covid-19, các dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên lục phải điều chỉnh giảm và đã thấy khó khăn để đạt kế hoạch. Vì vậy cần phải xem xét lại cung cách đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay.

            Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học, thực tiễn cho đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” thuộc chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia “Nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì. Qua đề tài nghiên cứu trên đã làm rõ được một số vấn đề cốt lõi của đổi mới mô hình tăng trưởng về nguồn lực tăng trưởng và kết quả được trình bày trong cuốn sách “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2021. Trên nền tảng đó, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR), đã hỗ trợ ra mắt cuốn sách “Đổi mới mô hình tăng trưởng” để trả lời cho câu hỏi “đổi mới mô hình tăng trưởng như thế nào?” và làm rõ thêm vấn đề nhà nước kiến tạo phát triển. Cuốn sách do TS. Đặng Kim Sơn chủ biên và có dự tham gia của một số chuyên gia chuyên ngành, cũng như được sự động viên của giáo sư Trần Đức Viên, nhóm nghiên cứu Viện ngiên cứu Thị trường và thể chế nông nghiệp thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tham gia hỗ trợ tính toán, biên tập tài liệu.

Sách tham khảo Đổi mới mô hình tăng trưởng được bố cục thành 3 chương.

     Chương 1: Cơ hội, thách thức, khát vọng tương lai

     Chương 2: Phân bổ hiệu quả nguồn lực

     Chương 3: Nhà nước kiến tạo phát triển và chính sách vĩ mô

Bạn đọc quan tâm có thể  đến Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của mượn đọc.