Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của:

Giới thiệu tới bạn đọc Danh mục luận án, luận văn chuyên ngành Quản lý đất đai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tài liệu là những nghiên cứu, đánh giá liên quan đến: Công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố; Đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện; Đánh giá thực trạng giao đất và cho thuê đất với các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện; Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án ở địa phương; Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phục vụ một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện; Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014 -2018; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất thị trấn...

Ngày nay xã hội càng phát triển, nhu cầu sử dụng và giá trị đất đai càng lên cao dẫn đến việc sử dụng đất càng phức tạp. Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản, các hoạt động liên quan đến đất đai ngày càng đa dạn, phong phú. Các hoạt động mua bán đất, cho thuê đất … diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta từ đất vườn, đất ruộng đến đất ở. Nó đem lại cho con người những món lợi nhuận, hàng loạt các tỷ phú bất động sản ra đời. Vì vậy, ngành Quản lý đất đai đã và đang thu hút rất nhiều nhân lực ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
luận văn luận án Quản lý Đất đai
 

Danh mục Luận án, luận văn Chuyên ngành Quản lý Đất đai: xem thêm

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và sử dụng.