Kế toán là việc đo lường, xử lý truyền đạt thông tin tài chính và phí tài chính về các thực thể kinh tế như các doanh nghiệp và tập đoàn. Kế toán được gọi là “ngôn ngữ kinh doanh”, đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức và truyền tải thôn tin này đến nhiều người dùng, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, ban quản lý và các cơ quan quản lý. Hiện nay, kế toán là bô phận không thể tiếu ở tất cả các tổ chức, là bộ phận huyết mạch của hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán thuế và kế toán chi phí. 

leftcenterrightdel
 

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của giới thiệu tới bạn đọc Danh mục luận án, luận văn chuyên ngành Kế toán của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tài liệu là những nghiên cứu liên quan đến: Hoàn thiện công tác lập dự toán chi kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng tại phòng lao động thương binh và xã hội tại địa phương; hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Đại học; hoàn thiện tổ chức công tác kế toán đối với một số doanh nghiệp; kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty, doanh nghiệp; kiểm soát chất lượng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản do kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IB thực hiện; kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng tại Công ty; phân tích báo cáo tài chính; phân tích kê khai kế toán thuế tại chi cục thuế ở địa phương; quản lý tài chính tại trung tâm công tác xã hội và công tác bảo trợ xã hội; thông tin kế toán quản trị cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ tại ngân hàng; tổ chức kế toán quản trị chi phí đào tạo tại trường đại học trong bối cảnh tự chủ tài chính; tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng;…

Danh mục Luận án, luận văn chuyên ngành kế toán: Xem thêm

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và sử dụng.