Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của là nơi lưu trữ rất nhiều sách tham khảo về các chuyên ngành học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngoài những tài liệu chuyên ngành, Thư viện có tài liệu là sách tham khảo đa dạng về các chuyên ngành khác nhau. Danh mục bao gồm sách viết về: Giáo dục; Quy định về an toàn thông tin; Hệ thống thông tin địa lý; Đất đai và tài nguyên; Môi trường biển; Đa dạng sinh học đảo và quần đảo; Phát huy thế mạnh biển đảo Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Bảo vệ và phát triển nguồn lợi các loài cá nước ngọt; Sinh học biển và phát triển bền vững;…

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO THÁNG 4

leftcenterrightdel
Giới thiệu danh mục sách tham khảo T4
 

1. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi các loài cá nước ngọt Đồng bằng sông Cửu Long (Protection and development of resources for fisheries in the Mekong delta) / Nguyễn Thanh Tùng

· Năm xuất bản: 2019

· Định dạng: 271 Tr. ; minh họa ; 24cm

· Ký hiệu xếp giá: 338. 37131 NGT 2019

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 4

leftcenterrightdel
 

2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Đắc Hưng, Phùng Thế Đông

· Năm xuất bản: 2018

· Định dạng: 387 Tr. ; 14,5x20,5cm

· Ký hiệu xếp giá: 338. 064 NGH 2018

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 4

 

leftcenterrightdel
Giới thiệu danh mục sách tham khảo T4
 

3. Đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông – Bắc Việt Nam, định hướng các giải pháp sử dụng bền vững / Đỗ Công Thung (ch.b), Nguyễn Đăng Ngải,…

· Năm xuất bản: 2018

· Định dạng: 355 Tr. ; 14,5x20,5cm

· Ký hiệu xếp giá: 333. 95 ĐAD 2018

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 3

leftcenterrightdel
 

4 .Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững / Nguyễn Việt Phương

· Năm xuất bản: 2019

· Định dạng: 169 Tr. ; 14,5x20,5cm

· Ký hiệu xếp giá: 338 NGP 2019

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 4

leftcenterrightdel
Giới thiệu danh mục sách tham khảo T4
 

5. Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam / Đinh Văn Mạnh (ch.b), Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Liên

· Năm xuất bản: 2018

· Định dạng: 226 Tr. ; 14,5x20,5cm

· Ký hiệu xếp giá: 551. 46 ĐIM 2018

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 7

leftcenterrightdel
 

6. Phát huy thế mạnh biển đảo Việt Nam trong hoạt động thể thao và du lịch / Phạm Hồng Lâm

· Năm xuất bản: 2018

· Định dạng: 255 Tr. ; 14,5x20,5cm

· Ký hiệu xếp giá: 338. 47 PHL 2018

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 4

leftcenterrightdel
Giới thiệu danh mục sách tham khảo T4
 

7 .Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam / Dương Thanh Nghị (ch.b), Cao Thị Thu Trang, Lê Văn Nam,…

· Năm xuất bản: 2018

· Định dạng: 469 Tr. ; 16x24cm

· Ký hiệu xếp giá: 551. 46 QUA 2018

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 7

leftcenterrightdel
 

8. Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả / Bùi Đức Hùng (ch.b), Lê Văn Doanh,…

· Năm xuất bản: 2018

· Định dạng: 719 Tr. ; 14,5x20,5cm

· Ký hiệu xếp giá: 333. 79 QUA 2018

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 3

leftcenterrightdel
Giới thiệu danh mục sách tham khảo T4
 

9. Quy định về an toàn thông tin / Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn TIến Xuân

· Năm xuất bản: 2019

· Định dạng: 298 Tr. ; bảng ; 21cm

· Ký hiệu xếp giá: 343. 5970999 QUY 2019

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 4

leftcenterrightdel
 

10. Tuyển tập báo cáo khoa học – Diễn đàn khoa học toàn quốc 2019: Sinh học biển và phát triển bền vững / Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

· Năm xuất bản: 2019

· Định dạng: 1024 Tr. ; 19x27cm

· Ký hiệu xếp giá: 333. 95 TUY 2019

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 3

leftcenterrightdel
Giới thiệu danh mục sách tham khảo T4
 

11. Xây dựng nền giáo dục mở / Cao Văn Phường (ch.b), Cao việt Hiếu, Nguyễn Văn Út,…

· Năm xuất bản: 2019

· Định dạng: 474 Tr. ; minh họa ; 24cm

· Ký hiệu xếp giá: 370. 9597 CAP 2019

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 3

leftcenterrightdel
 

12. Xin được nói thẳng / Hoàng Tụy

· Năm xuất bản: 2019

· Định dạng: 425 Tr. ; ảnh ; 24cm

· Ký hiệu xếp giá: 370. 9597 HOT 2019

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 3

leftcenterrightdel
Giới thiệu danh mục sách tham khảo T4
 

13. Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai / Nguyễn An Thịnh (ch.b), Trần Văn Trường

· Năm xuất bản: 2018

· Định dạng: 220 Tr. ; minh họa ; 21cm

· Ký hiệu xếp giá: 333. 730285 NGT 2018

· Vị trí tài liệu: Kho Mở, Giá 3

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và sử dụng.