I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Tổ chức công tác khuyến nông./ Đỗ Kim Chung (chủ biên)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, xii ; 119 Tr .; Minh họa ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 338. 10711  ĐOC 2021               

Số lượng:  48 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 21)

Mô tả: Trình bày những vấn đề cơ bản của tổ chức công tác khuyến nông; Tổ chức hệ thống khuyến nông; Tổ chức nguồn lực cho khuyến nông; Kế hoạch khuyến nông; Sự tham gia của nông dân trong khuyến nông; Đánh giá hiệu quả hoạt động của khuyến nông

Tiêu đề mục: Tổ chức công tác khuyến nông

II. NỘI DUNG

Tổ chức công tác khuyến nông là tập hợp các hoạt động tổ chức và quản lý để tạo ra hiệu quả cao nhất có thể trong một tổ chức khuyến nông, để chuyển đổi vật chất, tài chính và lao động thành hàng hóa và dịch vụ khuyến nông một cách có hiệu quả, tố đa hóa lợi nhuận cho tổ chức khuyến nông. Tổ chức công tác khuyến nông là gồm các hoạt động tổ chức nhằm kết hợp giữa công nghệ cần chuyển giao với nguồn lực vật chất, nhân lực, tài chính ở thời gian và không gian cụ thể thông qua công cụ kế hoạch giám sát và đánh gia để thực hiện chuyển giao có hiệu quả công nghệ, tiết kiệm nguồn lực, tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của các bên tham gia.

leftcenterrightdel
Giáo trình Tổ chức công tác khuyến nông 

Giáo trình Tổ chức công tác khuyến nông được xuất bản do các tác giả GS.TS Đỗ Kim Chung (chủ biên), Th.S Nguyễn Văn Mác và Th.S Nguyễn Thị Minh Thu biên soạn năm 2012, nhằm cung cấp cho các khuyến nông viên, nhà quản lý và chức khuyến nông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng những kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện tốt, có hiệu quả công tác khuyến nông. Tuy nhiên, gần một thập kỷ qua, có rất nhiều biến đổi lớn về kinh tế - xã hội. Sự đổi mới về chính sách và thể chế phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra yêu cầu mới về sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có khuyến nông.

Tài liệu được biên soạn cho bậc đại học các ngành kinh tế nông nghiệp, khuyến nông, phát triển nông thôn và các ngành liên quan khác. Giáo trình cũng dành cho các cán bộ giảng dạy, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và khuyến nông ở các viện nghiên cứu và các trường đại học, là cẩm nang của cán bộ khuyến nông viên, cơ quan nhà nước và tư nhân, các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác.

Giáo trình Tổ chức công tác khuyến nông được bố cục thành 6 chương.

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của tổ chức công tác khuyến nông

Chương 2: Tổ chức hệ thống khuyến nông

Chương 3: Tổ chức nguồn lực cho khuyến nông

Chương 4: Kế hoạch khuyến nông

Chương 5: Sự tham gia của nông dân trong khuyến nông

Chương 6: Đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!