I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Thực hành vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú y./ Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (đồng chủ biên)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, 392 Tr.; minh họa ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 636.089 690 711 GIA 2021               

Số lượng: 70 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 9)

Mô tả: Trình bày kiến thức về an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm vi sinh vật thú y và những vấn đề liên quan đến mẫu bệnh phẩm; kỹ thuật thực hành vi khuẩn học và virus học; một số phương pháp huyết thanh học; một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong nghiên cứu vi sinh vật – bệnh truyền nhiễm thú y; vi sinh vật chuyên khoa

Tiêu đề mục: Thực hành vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú y

II. NỘI DUNG

Khi học những môn Vi sinh vật đại cương, Vi sinh vật Thú y, Nấm và bệnh do nấm gây ra, Dịch tễ học Thú y, Miễn dịch học Thú y và Bệnh truyền nhiễm Thú y, đây là những môn học quan trọng trong ngành Thú y và những môn học này số tiết thực hành trong phòng thí nghiệm chiếm 20-30% học phần.

leftcenterrightdel
 

Hoạt động nghiên cứu và thực hành trong phòng thí nghiệm của những môn học trên có mối liên quan mật thiết, vừa tiên quyết vừa đan xen lẫn nhau không thể tách rời. Trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao kiến thức thực hành trong nghiên cứu cũng như trong đào tạo, nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo , với trang thiết bị, máy móc và các điều kiện thí nghiệm đã đáp ứng được yêu cầu đào tạo kỹ thuật cao, đồng thời đội ngũ giáo đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thực hành.

Cuốn sách Thực hành Vi sinh vật và Bệnh truyền nhiễm Thú y do tập thể Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia biên soạn, nhằm giới thiệu những trang thiết bị cơ bản phải có ở một phòng thí nghiệm Vi sinh vật, những thao tác kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu và nội dung cần thiết trong phần kiến thức thực hành của các môn học trên. Đây là tài liệu có giá trị cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trong ngành Thú y và là tài liệu học tập cho sinh viên trong chuyên ngành.

Giáo trình Thực hành Vi sinh vật và Bệnh truyền nhiễm Thú y được bố cục thành 6 chương.

Chương 1: An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm vi sinh vật thú y và những vấn đề liên quan đến mẫu bệnh phẩm

Chương 2: Kỹ thuật thực hành vi khuẩn học

Chương 3: Kỹ thuật thực hành virus học

Chương 4: Một số phương pháp huyết thanh học

Chương 5: Một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong nghiên cứu vi sinh vật – bệnh truyền nhiễm thú y

Chương 6: Vi sinh vật chuyên khoa

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!