I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Tài nguyên rừng./ Nguyễn Thu Thủy (chủ biên), Nông Hữu Dương

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2022,; 148 Tr .; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá:  333. 750 711 NGT 2022            

Số lượng:  30 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 38B)

Mô tả: Trình bày một số khái niệm cơ bản và vai trò của rừng; Phân loại thảm thực vật rừng; Hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng trên thế giới và Việt Nam; Điều tra rừng ở Việt Nam; Quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Tiêu đề mục: Tài nguyên rừng

II. NỘI DUNG

Tài nguyên rừng là một phần là một phần của tài nguyên thiên nhiên, thuộc loại tài nguyên tái tạo được. Nhưng nếu sử dụng không hợp lý, tài nguyên rừng có thể bị suy thoái không thể không thể tái tạo lại. tài nguyên rừng có vai trò rất quan trọng đối với khí quyển, đất đai, mùa màng, cung cấp các nguồn gen động vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích khác. Rừng giúp điều hòa nhiệt độ, nguồn nước và không khí. Con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên này để khai thác, sử dụng hoặc chế biến ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống. Ở những vùng khí hậu khác nhau thì tài nguyên rừng cũng khác nhau.

leftcenterrightdel
Giáo trình Tài nguyên rừng
 

Giáo trình tài nguyên rừng được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hình thành hệ sinh thái rừng, các chức năng của tài nguyên rừng, quy luật sinh trưởng và phát triển của rừng, hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng trong nước và trên thế giới, công tác điều tra rừng ở Việt Nam, đồng thời giáo trình cũng cung cấp những thông tin liên quan đến công cụ quản lý rừng đang được thế giới quan tâm. Còn bổ sung thêm các nội dung mới như: các hệ thống phân loại rừng trên Thế giới và ở Việt Nam; công tác điều tra rừng ở Việt Nam; các chính sách lâm nghiệp mới được được ban hành và một số chương trình, đề án đang được áp dụng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững ở nước ta.

Giáo trình tài nguyên rừng biên soạn phục vụ cho sinh viên chuyên ngành đào tạo Khoa học Môi trường thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giáo trình cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Giáo trình Tài nguyên rừng được bố cục thành 5 chương.

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và vai trò của rừng

Chương 2: Phân loại thảm thực vật rừng

Chương 3: Hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng trên thế giới và ở Việt Nam

Chương 4: Điều tra rừng ở Việt Nam

Chương 5: Quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!