I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch./ Hồ Thị Thu Giang (ch.b)
Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2020, 175 Tr.; 19x27 cm.
Ký hiệu xếp giá: 632. 0711 GIA 2020
Số lượng:  40 cuốn
Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 34) 
Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung, phương thức gây hại của côn trùng hại nông sản sau thu hoạch; Thành phần côn trùng, động vật hại; Biện pháp phòng trừ; Mối quan hệ giữa nông sản sau thu hoạch và vi sinh vật; Bệnh nấm hại; Bệnh vi khuẩn; …
Tiêu đề mục: Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch 

II. NỘI DUNG

Nông sản sau thu hoạch bao gồm các loại sản phẩm cây trồng dưới dạng thân lá, củ, quả, hạt, hạt giống và nguyên liệu chế biến. Thành phẩm hay sản phẩm chế biến thường được lưu trữ trong một khoảng thời gian trước khi được đóng gói hay phân phối đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nông sản sau thu hoạch luôn mang các nguồn sinh vật gây hại từ ngoài đồng về kho, vì vậy công tác bảo quản nông sản sau thu hoạch trở thành một trong những khâu quan trọng nhất của quy trình sản xuất với nhiệm vụ vừa bảo quản sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, vừa giúp duy trì nguồn cung cấp ổn định cho thị trường.

Trong sản xuất nông nghiệp, bảo quản tốt sản phẩm nông sản do lao động làm ra là khâu quan trọng, đối tượng bảo quản là các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, sản phẩm công nghiệp, thủ công nghiệp như hàng dệt, hàng da, mây tre, sản phẩm giấy thuốc lá. Ngoài ra có thể bảo quản hạt giống cho các vụ tiếp theo. Đối với hầu hết các nước, hạt ngũ cốc là một trong những thực phẩm thiết yếu quan trọng nhất (Jordi & cs., 2002). Những loại hạt ngũ cốc hay các sản phẩm nông sản này được sản xuất theo mùa vụ và ở nhiều nơi chỉ thu hoạch một năm 1 lần. Do đó bảo quản nông sản sau thu hoạch chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Giáo trình Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch được biên soạn và trang bị cho sinh viên đại học, cao đẳng và sau đại học ngành bảo vệ thực vật, khoa học cây trồng, cử nhân nông nghiệp, chọn giống cây trồng, bảo quản chế biến, sư phạm kỹ thuật, … và trình độ tương đương những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mối quan hệ giữa các tác nhân gây hại nông sản sau thu hoạch; hiểu được những thiệt hại của nông sản sau thu hoạch do các nhóm côn trùng, động vật và vi sinh vật gây ra; nắm vững phương pháp điều tra, giám định, các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến sự xâm nhiễm, sinh trưởng phát triển của các loài sinh vật gây hại nông sản sau thu hoạch; mô tả, giải thích dượcđặc điểm hình thái học, sinh vật học, sinh thái học của nhóm sinh vật gây hại nông sản sau thu hoạch và các biện pháp phòng chống.  

leftcenterrightdel
 

Giáo trình Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy được bố cục thành 8 chương.
      Chương 1: Mở đầu
      Chương 2: Phương thức gây hại và các yếu tố sinh thái học của côn trùng hại nông sản sau thu hoạch
      Chương 3: Thành phần các loài côn trùng và động vật hại nông sản sau thu hoạch
      Chương 4: Phòng trừ côn trùng và động vật hại nông sản sau thu hoạch
      Chương 5: Mối quan hệ giữa nông sản sau thu hoạch và vi sinh vật
      Chương 6: Kiểm nghiệm vi sinh vật gây bệnh trên nông sản và biện pháp phòng trừ
      Chương 7: Bệnh nấm hại nông sản sau thu hoạch
      Chương 8: Bệnh vi khuẩn hại nông sản sau thu hoạch

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!