I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Quy hoạch cảnh quan./ Đỗ Văn Nhạ (chủ biên), Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Phương

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, x ; 176 Tr .; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá:  307. 120 711 ĐON 2021              

Số lượng: 25 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 35)

Mô tả: Trình bày những vấn đề về cảnh quan và quy hoạch cảnh quan; Nội dung quy hoạch cảnh quan; Quy hoạch cảnh quan nông thôn; đô thị, khu chức năng

Tiêu đề mục: Quy hoạch cảnh quan

II. NỘI DUNG

Trong cuộc sống hàng ngày của con người, các hoạt động trong không gian có mối quan hệ hữu cơ với nhau tạo thành một thể thống nhất trên cơ sở bố trí sắp xếp có trật tự theo hướng có lợi nhất cho cuộc sống. Do đó, trong quá trình bố trí, phát triển không gian theo trật tự cần phải đảm bảo cảnh quan, trong đó có cảnh quan nhân tạo và cảnh quan tự nhiên vốn có của từng vùng. Bố trí sử dụng không gian cần phải có một nghiên cứu đồng bộ, hệ thống hóa quy hoạch cảnh quan xoay quanh các vấn đề tạo dựng không gian, tạo dựng và cải thiện môi trường, tạo dựng không gian thẩm mỹ.

leftcenterrightdel
 Giáo trình Quy hoạch cảnh quan

Quy hoạch cảnh quan là tổ chức không gian các chức năng trên phạm vi một vùng, trong đó chứa đựng những mối quan hệ giữa thành phần chức năng, hình khối của tự nhiên và nhân tạo. Như vậy quy hoạch cảnh quan là hoạt động sắp xếp, bố trí các chức năng, các hình khối của cả tự nhiên và nhân tạo để phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng cao của con người. Công tác quản lý quy hoạch, đặc biệt là quản lý bảo vệ môi trường, quy hoạch cảnh quan được coi là quan trọng, bởi vì có quy hoạch thì mới xác định được chức năng trong phạm vi không gian lãnh thổ, thực hiện các mục tiêu bền vững, hợp lý của các phần lãnh thổ khác nhau. Vai trò của cảnh quan gắn chặt với các hoạt động sống của con người cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cảnh quan của một vùng liên quan đến những vấn đề như nghệ thuật cảnh quan, cảnh quan văn hóa, sinh thái cảnh quan, đánh giá cảnh quan, thiết kế cảnh quan và các hoạt động cảnh quan.

Giáo trình Quy hoạch cảnh quan do tập thể bộ môn Quy hoạch đất đai, khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam  biên soạn. Tài liệu được biên soạn theo chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý đất đai, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, ngành Quản lý bất động sản và một số ngành liên quan. Đây là tài liệu được sử dụng để giảng dạy và học tập cho người học, cung cấp kiến thức về cảnh quan và quy hoạch cảnh quan. Giúp người học có đủ kiến thức để đảm nhiệm công tác quản lý không gian bền vững trong các quy hoạch tại địa phương, đóng góp nhất định vào việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đồng thời lồng ghép quy hoạch không gian với những quy hoạch khác.

Giáo trình Quy hoạch cảnh quan được bố cục thành 5 chương.

Chương 1: Cảnh quan và quy hoạch cảnh quan

Chương 2: Nội dung quy hoạch cảnh quan

Chương 3: Quy hoạch cảnh quan nông thôn

Chương 4: Quy hoạch cảnh quan đô thị

Chương 5: Quy hoạch cảnh quan khu chức năng

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!