I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại./ Võ Hữu Công (chủ biên)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, 169 Tr. ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 363. 728 7011 VOC 2021               

Số lượng: 30 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 29)

Mô tả: Trình bày khái niệm, nguồn gốc, phân loại chất thải thuy hại; hệ thống quản lý chất thải nguy hại; thu gom, lưu giữ, đóng gói, dán nhãn, vận chuyển chất thải nguy hại cùng các phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Tiêu đề mục: Quản lý chất thải nguy hại

II. NỘI DUNG

Quản lý chất thải nguy hại là một trong những hoạt động quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, con người. Để quản lý hiệu quả đối với loại chất tải này, Nhà nước đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, qua đó góp phần mang lại hiệu quả cho hoạt động quản lý chất thải nguy hại.

leftcenterrightdel
Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại
 

Khái niệm về chất thải nguy hại lần đầu tiên xuất hiện vào thập niên 70 của thế kỷ trước tại các nước Âu – Mỹ, sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia khác. Sau một thời gian nghiên cứu phát triển, tùy thuộc vào sự phát triển khoa học kỹ thuật và xã hội cũng như quan điểm của mỗi nước mà hiện nay trên thế giới có nhiều cách định nghĩa khác nhau về chất thải nguy hại.

Ở Việt Nam, xuất phát từ nguy cơ bùng nổ phát sinh chất thải nguy hại từ quá trình công nghiệp hóa, trong Luật Bảo vệ môi trường (2014) định nghĩa như sau: “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác”.

Môn học Quản lý chất thải nguy hại là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Khoa học môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường. Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn từ khâu phát sinh đến xử lý chất thải nguy hại trong bối cảnh đặc điểm phát sinh ngày một phức tạp, đa dạng về nguồn gốc và nguy hiểm. Tài liệu này được viết cho đối tượng là sinh viên đại học và học viên cao học ngành Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cuốn giáo trình này còn là tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và các nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và làm việc liên quan đến lĩnh vực chất thải nguy hại.

Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại được bố cục thành 4 chương.

Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại

Chương 2: Hệ thống quản lý chất thải nguy hại

Chương 3: Thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải nguy hại

Chương 4: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!