I. THÔNG TIN CHI TIT

Giáo trình Quản lý chất thải chăn nuôi./ Bùi Hữu Đoàn (ch.b), Vũ Đình Tôn, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thế Vinh

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2020, 135 Tr.; minh họa ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá:  335. 4346 NGY 2021

Số lượng:  135 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho GIáo trình (Giá 12)

Mô tả: Trình bày những kiến thức cơ bản về quản lý chất thải chăn nuôi và hiện trạng xử lý

Tiêu đề mục: Quản lý chất thải chăn nuôi

II. NI DUNG

Ngành chăn nuôi trên thế giới và ở nước ta đang phát triển với tốc độ rất cao nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng của con người. Bên cạnh nhiều thành tựu, ngành chăn nuôi đã và đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng từ chất thải. Bảo vệ môi trường nói chung, môi trường chăn nuôi nói riêng đang là một vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm.

Chăn nuôi được xác định là một trong những ngành sản xuất thải ra môi trường một lượng chất thải lớn. Chất thải chăn nuôi là hỗn tạp các chất ở tất cả các dạng rắn, lỏng hoặc dạng khí phát sinh trong quá trình chăn nuôi, lưu trữ, chế biến hay sử dụng chất thải. Chất thải chăn nuôi chưa nhiều thành phần có khả năng gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của gia súc, gia cầm và sức khỏe con người. Vì vậy, để cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý chất thải chăn nuôi trong tình hình hiện nay, tập thể tác giả đã biên soạn cuốn Giáo trình Quản lý chất thải chăn nuôi này.

leftcenterrightdel
Quản lý chất thải chăn nuổi
 

Giáo trình Quản lý chất thải chăn nuôi được bố cục thành 4 chương.

Chương 1: Quản lý chất thải rắn (Thành phần chất thải rắn; Trữ lượng chất thải rắn; Ô nhiễm chất thải rắn trong chăn nuôi; Tác hại của chất thải rắn; Quản lý chất thải trong hệ thống chăn nuôi; Một số công nghệ xử lý chất thải rắn; Xử lý xác vật nuôi chết)

Chương 2: Quản lý nước thải chăn nuôi (Trữ lượng nước thải lỏng; Tác hại của của chất thải lỏng; Công nghệ xử lý nước thải)

Chương 3: Quản lý khí thải chăn nuôi (Phát sinh khí thải; Tác hại của khí thải; Kiểm soát ô nhiễm khí thải)

Chương 4: Quản lý chất thải trong chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia cầm (Thiết kế chuồn trại; Ứng dụng sản xuất sạch hơn trong chăn nuôi; Quản lý chất thải trong chăn nuôi bò; Quản lý chất thải trong chăn nuôi lơn; Quản lý chất thải trong chăn nuôi gia cầm)

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!