I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Marketing căn bản./ Nguyễn Văn Phương (ch.b)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, 192 Tr.; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 658.8 GIA 2021

Số lượng: 40 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 24)

Mô tả: Trình bày những kiến thức cơ bản về marketing, hệ thống thông tin và môi trường marketing; nghiên cứu hành vi khách hàng, thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường; sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến trong marketing hỗn hợp.

Tiêu đề mục: Marketing căn bản

II. NỘI DUNG

Ngày nay, marketing đã trở thành một ngành khoa học quan trọng gắn với mọi hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng hiện đại, ngành marketing đã có những bước tiến mạnh mẽ với việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ số trong việc kết nối doanh nghiệp với tập khách hành mục tiêu. 

leftcenterrightdel
Giáo trình Marketing căn bản
 

Giáo trình Marketing căn bản được biên  do TS. Nguyễn Văn Phương là chủ biên cùng với sự tham gia của các giảng viên Bộ môn Marketing, Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn nhằm  đáp ứng kịp thời chuyển biến của nền kinh tế và những thay đổi trong cách tiếp cận marketing trong thời đại số. Tài liệu được biên soạn không những đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mà còn là tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn của mình. Giáo trình được giảng dạy cho nhiều ngành đào tạo bao gồm sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế, thú y, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm,… và một số ngành khác. Với cập nhật những kiến thức mới về marketing và các nội dung khoa học phù hợp cả về thực tiễn và lý luận.

Giáo trình Marketing căn bản được bố cục thành 8 chương.

Chương 1: Nhập môn Marketing (Sự ra đời và phát triển của marketing; Khái niệm marketing; Một số khái niệm liên quan đến marketing; Các quan điểm marketing; Marketing hỗn hợp (Mix); Sự phát triển của marketing – Từ 1.0 đến 4.0)

Chương 2: Hệ thống thông tin và môi trường marketing (Hệ thống thông tin marketing trong doanh nghiệp; Môi trường marketing)

Chương 3: Hành vi khách hàng (Thị trường người tiêu dùng và hành vi của người tiêu dùng; Thị trường các tổ chức và hành vi của khách hang là tổ chức; Ứng dụng hành vi khách hàng trong kỷ nguyên kỹ thuật số)

Chương 4: Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường (Phân khúc thị trường; Lựa chọ thị trường mục tiêu; Định vị sản phẩm trên thị trường)

Chương 5: Sản phẩm trong marketing hỗn hợp (Sản phẩm theo quan điểm marketing; Sản phẩm trong marketing hỗn hợp; Chu kỳ sống của sản phẩm; Vấn đề khác biệt và sản phẩm mới)

Chương 6: Giá trong marketing hỗn hợp (Bản chất về giá cả hàng hóa; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho sản phẩm của doanh nghiệp; Tiến trình xác định mức giá ban đầu của doanh nghiệp; Các phương pháp định giá và chủ động thay đổi giá)

Chương 7: Phân phối trong marketing hỗn hợp (Khái niệm và vai trò của phân  phối; Kênh phân phối; Tổ chức và hoạt động của kênh; Hệ thống bán buôn, bán lẻ; Tổ chức lực lượng bán hàng)

Chương 8: Xúc tiến trong marketing hỗn hợp (Khái quát về xúc tiến hỗn hợp; Xác lập hệ thống xúc tiến hỗn hợp; Quảng cáo; Xúc tiến bán hàng (Khuyến mại); Tuyên truyền; Bán hàng cá nhân; Marketing trực tiếp; Hoạt động xúc tiến trong thời kỳ công nghệ số)

            Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!