I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Lập trình Java./ Phạm Quang Dũng (chủ biên), Trần Trung Hiếu

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, 247 Tr.; minh họa ; 19x21 cm.

Ký hiệu xếp giá: 005.133 0711 PHD 2021               

Số lượng: 30 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 8)

Mô tả: Trình bày tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java; Các cấu trúc lập trình căn bản trong Java; Lớp và đối tượng; Đặc điểm hướng đối tượng trong Java; Xử lý ngoại lệ; Luồng và tập tin; Thiết kế gia diện người dùng; Lập trình với cơ sở dữ liệu

Tiêu đề mục: Lập trình Java

II. NỘI DUNG

Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng là một trong những kỹ thuật rất quan trọng và phổ biến để xây dựng các phần mềm hiện nay. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình, framework lập trình, công cụ phân tích thiết kế đều hỗ trợ phương pháp này.

leftcenterrightdel
Giáo trình Lập trình Java
 

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thuộc nhóm phổ biến nhất thế giới hiện nay, nó cho phép người lập trình viết chương trình một lần và chạy trên nhiều nền tảng phần cứng, hệ điều hành khác nhau mà không phải biên dịch lại.

Giáo trình Lập trình Java được biên soạn bởi tập thể tác giả là giáo viên thuộc khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc các kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình Java, bao hàm trong đó là phương pháp lập trình hướng đối tượng, các quy tắc cú pháp mang đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Java. Tài liệu cũng đã được cập nhật một số công nghệ mới và đưa thêm các phần giới thiệu ngắn gọn về các kiến thức mở rộng, đồng thời có cả phần thực hành. Ngoài ra, những ứng dụng minh họa được thiết kế có hệ thống, có liên quan với nhau giúp bạn đọc có thể học và vận dụng lý thuyết vào thực tế.

Cuốn giáo trình Lập trình Java có thể được sử dụng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cũng như bạn đọc nói chung muốn học lập trình Java.

Giáo trình Lập trình Java được bố cục thành 8 chương.

Chương 1: Tổng quan ngôn ngữ lập trình Java (Lịch sử ra đời của Java; Một số đặc tính của Java; Công nghệ Java; Hướng dẫn cài đặt)

Chương 2: Cấu trúc lập trình căn bản trong Java (Cấu trúc một chương trình Java cơ bản; Hằng, biến, kiểu dữ liêu, toán tử; Xuất dữ liệu màn hình; Nhập dữ liệu từ bàn phím; Các cấu trúc điều khiển trong Java; Mảng và chuỗi)

Chương 3: Lớp và bồi dưỡng (Khái niệm; Khai báo lớp; Khai báo phương thức; Tạo đối tượng)

Chương 4: Đặc điểm hướng đối tượng trong Java (Tính đóng gói; Tính thừa kế; Tính đa hình; Lớp trừu tượng; Interface; Ứng dụng minh họa)

Chương 5: Xử lý ngoại lệ (Xử lý lỗi và ngoại lệ; Khối Try/Catch/Finally; Các lớp ngoại lệ; Xây dựng lớp ngoại lệ; Lan truyền ngoại lệ)

Chương 6: Luồng và tập tin (Luồng; Sử dụng luồng byte; Sử dụng luồng ký tự; Tập tin truy cập ngẫu nhiên; Lớp file (java.nio.file.Files))

Chương 7: Thiết kế giao diện người dùng (Giới thiệu thiết kế Gui trong Java; Các thành phần cơ bản; Đối tượng khung chứa; Boojquarn lý trình bày; Xử lý sự kiện; Ứng dụng minh họa)

Chương 8: Lập trình với cơ sở dữ liệu (Giới thiệu về JDBC; Kiến trúc JDBC; Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC; Sự hòa hợp cơ sở dữ liệu của SQL và Java; Ứng dụng minh họa)

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!