I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt./ Trần Như Khuyên (chủ biên)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2022; viii; 323 Tr .; hình vẽ, bảng ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 621. 402 0711 GIA 2022

Số lượng: 70 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 45)

Mô tả: Trình bày những khái niệm cơ bản và các định luật nhiệt động; Xác định trạng thái của môi chất; Các quá trình nhiệt động của môi chât; Các chu trình nhiệt động; Cơ sở lý thuyết truyền nhiệt; Thiết bị trao đổi nhiệt

II. NỘI DUNG

Kỹ thuật nhiệt là ngành học nghiên cứu về các hệ thống kỹ thuật nhiệt, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thiết kế, vận hành các hệ thống, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu cuộc sống con người cũng như sản xuất công nghiệp.

leftcenterrightdel
 Giáo trình Kỹ thuật nhiệt

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt được biên soạn bởi tập thể tác giả thuộc bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản, Khoa Cơ - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là giáo trình cơ sở trọng tâm thuộc chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ và Máy thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tài liệu có thể sử dụng để giảng dạy cho nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, trong nội dung giáo trình này tập trung giới thiệu các quy luật chuyển hóa năng lượng mà chủ yếu là chuyển hóa giữa nhiệt năng và cơ năng, chuyển hóa giữa nhiệt và công. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản này, người học có thể tự tìm hiểu để áp dụng có hiệu quả trong lĩnh vực kỹ thuật cụ thể của từng ngành hoặc từng chuyên ngành đào tạo.

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt được bố cục thành 2 phần chia làm 6 chương.

Phần A: Nhiệt động kỹ thuật

Chương 1: Những khái niệm cơ bản và các định luật nhiệt động

Chương 2: Xác định trạng thái của môi chất

Chương 3: Các quá trình nhiệt động của môi chất

Chương 4: Các chu trình nhiệt động

Phần B: Truyền nhiệt

Chương 5: Cơ sở lý thuyết truyền nhiệt

Chương 6: Thiết bị trao đổi nhiệt

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!