I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Giới và phát triển./ Nguyễn Thị Minh Hiền, Mai Lan Phương (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Bạch Văn Thủy, Nguyễn Thị Phương

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2022,; 133 Tr .; minh họa ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá:  305.2 GIA 2022            

Số lượng: 30 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 27)

Mô tả: Giới thiệu tổng quan về giới và phát triển; Các vấn đề cơ bản về giới; Phân tích giới và phá triển; Giới và phát triển trên thế giới; Giới và phát triển ở Việt Nam

Tiêu đề mục: Giới và phát triển

II. NỘI DUNG

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, với yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh phúc lợi cho tất cả mọi người thì bình đẳng, công bằng và tiến bộ chính là giá trị nhân văn mà các quốc gia hướng tới, nhằm phát huy nội lực, sự sáng tạo và tiềm năng, trí tuệ của mỗi con người, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Giới và các vấn đề phát triển đang và sẽ là trọng tâm ưu tiên trên bình diện quốc tế và quốc gia. Cần phải tạo điều kiện để mọi người, mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung, được tham gia, đóng góp và hưởng lợi.

leftcenterrightdel
 Giáo trình Giới và phát triển

Giới và phát triển là môn học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa giới và tiến trình phát triển của nhân loại. Với mục tiêu xây dựng một xã hội văn minh, giới luôn được đặt trọng tâm trong các chiến lược, các chính sách của quốc gia không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tất cả các nước trên thế giới. Ngày nay, trước những nhu cầu và xu thế phát triển mới, vấn đề này càng được nhiều quốc gia, tổ chức và nhân loại tiến bộ quan tâm.

Giáo trình Giới và phát triển được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế nói riêng và sinh viên các ngành khoa học xã hội nói chung như một tài liệu học tập hoặc có giá trị tham khảo. Trọng tâm chính của giáo trình là các vấn đề chung về giới, mối quan hệ về giới trong quá trình phát triển trên các phương diện như giới và giới tính, các vấn đề về nhu cầu giới, định kiến giới và phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới… Đồng thời, giáo trình cũng cung cấp phương pháp phân tích giới và phát triển, cách thức lồng ghép giới trong các chương trình, dự án nhằm góp phần củng cố, nâng cao vai trò và vị thế của giới trong các hoạt động gia đình, xã hội.

Cuốn sách là tài liệu tốt và bổ ích cho sinh viên ngành Kinh tế và sinh viên các ngành khoa học xã hội cũng như là tài liệu hữu ích đối với những giảng viên, cán bộ làm việc trong các tổ chức xã hội, tổ chức phát triển trong nước và quốc tế trong giảng dạy, tập huấn và nghiên cứu.

Giáo trình Giới và phát triển được bố cục thành 5 chương.

Chương 1: Tổng quan về giới và phát triển

Chương 2: Các vấn đề cơ bản về giới

Chương 3: Nghiên cứu giới và phát triển

Chương 4: Giới và phát triển trên thế giới

Chương 5: Giới và phát triển ở Việt Nam

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!