I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế - xã hội.Ngô Công Thắng (chủ biên)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, v ; 156 Tr .; Minh họa ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 330.0285 NGT 2021              

Số lượng: 50 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 8)

Mô tả: Giới thiệu về công nghệ thông tin và vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; Giới thiệu về phần mềm Microsoft Excel và G Suite; Ứng dụng Microsoft Excel vào xử lý số liệu thống kê kinh tế - xã hội; Ứng dụng G Suite trong giao tiếp, cộng tác và lưu trữ dữ liệu trực tuyến

Tiêu đề mục: Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế - xã hội

II. NỘI DUNG

Thông tin (Information) là tập hợp các dấu hiệu, các đặc điểm, các tính chất… cho biết về một đối tượng. Nếu dữ liệu (data) chỉ là những con số hoặc dữ kiện thuần túy, rời rạc, do quan sát hoặc do đếm được, không có ngữ cảnh cụ thể hay diễn giải chi tiết thì thông tin chính là các dữ liệu đã qua xử lý và mang ý nghĩa rõ ràng, đem lại nhận thức chủ quan cho đối tượng nhận tin. Tin học là ngành khoa học chuyên nghiên cứu các phương pháp, công nghệ và các kỹ thuật xử lý thông tin một các tự động.

leftcenterrightdel
Giáo trình Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế - xã hội 

Theo luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006, có ghi: “Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số”. Như vậy công nghệ thông tin được xem xét ở cả hai khía cạnh: khía cạnh khoa học và khía cạnh kỹ thuật – công nghệ với mục tiêu nâng cao hiệu quả thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin. Trong đó, thông tin được hiểu là các thông tin số, được tạo lập bằng phương pháp chung tín hiệu số. Với các thông tin này, việc lưu trữ thông tin trở nên đơn giản, gọn nhẹ; việc xử lý và trao đổi thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trong những năm qua, tại Việt Nam, công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Một số doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam cũng đã phát triển mạnh và được thế giới biết đến như Viettel, FPT, VNPT,…

Giáo trình Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế - xã hội được viết bởi nhóm tác giả Ngô Công Thắng (chủ biên) và Lê Thị Nhung – Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các giảng viên khi giảng dạy, học tập Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế - xã hội, nhằm cung cấp các kiến thức rèn luyện các kỹ năng ứng dụng trong kinh tế - xã hội cho các sinh viên thuộc các khối ngành không chuyên tin. Cuốn sách cũng dành cho tất cả các độc giả - những người quan tâm, muốn tìm hiểu về lĩnh vực này.

Giáo trình Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế - xã hội được bố cục thành 3 chương.

Chương 1: Giới thiệu chung (Công nghệ thông tin và vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu thống kê; Giới thiệu phần mềm Micosoft Excel)

Chương 2: Ứng dụng Microsoft Excel vào xử lý số liệu thống kê trong kinh tế - xã hội (Khai thác cơ sở dữ liệu trong Microsoft Excel; Sử dụng các hàm thống kê, hàm tài chính; Quản lý tình huống và tìm kiếm mục tiêu với công cụ What-if Analysis; Giải bài toán tối ưu sử dụng công cụ Solver; Phân tích dữ liệu với công cụ Data Analysis)

Chương 3: Ứng dụng G Suite trong giao tiếp, cộng tác và lưu trữ dữ liệu trực tuyến (Google Drive; Google Docs; Google Sheet; Google Forms)

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!