I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Công cụ di truyền mới trong chọn giống cây trồng./ Vũ Thị Thu Hiền, Vũ Thị Thúy Hằng (chủ biên)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2021, x ; 198 Tr .; hình vẽ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 631.520711 GIA 2021               

Số lượng:  25 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 30)

Mô tả: Trình Giới thiệu chung về phương pháp chọn giống truyền thống, phương pháp nuôi cấy mô invitro ứng dụng trong chọn giống cây trồng; Trình bày một số kỹ thuật phân tử, chỉ thị phân tử, ứng dụng chỉ thị phân tử, bản đồ di truyền, bản đồ locut tính trạng lượng và vấn đề chuyển gen ở thực vật.

Tiêu đề mục: Công cụ di truyền mới trong chọn giống cây trồng

II. NỘI DUNG

Chọn giống cây trồng hiên đại là ngành khoa học tương đối mới nhưng đã có những đóng góp lớn trong sản xuất nông nghiệp. Ngành này có vai trò quan trọng trong tạo ra các giống cây trồng mới góp phần làm tăng năng suất, chất lượng và những đặc điểm có lợi mà con người mong muốn. Công tác chọn giống cây trồng đã có lịch sử phát triển lâu dài và có nhiều thành tựu. Những thành tựu của chọn giống cây trồng có thể kể đến từ khi phát triển các giống cải tiến từ các phương pháp được phát triển vào những năm 1900. Tuy nhiên, với những thách thức toàn cầu hiện nay như dân số thế giới tăng, biến đổi khí hậu, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường… đã trở thành vấn đề lớn đối với nông nghiệp. Do đó, chọn giống cây trồng phải phát triển và sử dụng các công nghệ mới để tăng hiệu quả và đạt được chính xác trong việc cải tiến và phát triển giống mới. Chính vì vậy, công nghệ sinh học đã dần được ứng dụng trong chọn giống cây trồng trong các thập kỷ qua. Bằng chứng là ngày càng nhiều giống cây trồng được chọn tạo từ nứng dụng của công nghệ sinh học hoặc các giống biến đổi gen đang được trồng trên khắp thế giới. Nhiều công cụ công nghệ sinh học hiện đã có và đang được sử dụng thành công trong phát triển giống như đơn bội kép, chọn lọc nhờ chỉ thị phân tử, chọn lọc toàn bộ hệ gen, công nghệ AND tái tổ hợp, chỉnh sửa gen bằng CRISPR/Cas…

leftcenterrightdel
Giáo trình Công cụ di truyền mới trong chọn giống cây trồng
 

Giáo trình “Công cụ di truyền mới trong chọn giống cây trồng” cung cấp nguyên lý, phương pháp và ứng dụng của các công cụ, mang đến những cơ hội hữu ích để đóng góp cho sự phát triển của môn khoa học chọn giống cây trồng. Cuốn sách được thiết kế làm tài liệu giảng dạy và sách tham khảo cho sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Chọn giống cây trồng, Khoa học cây trồng quan tâm đến công cụ công nghệ sinh học mới áp dụng trong chọn giống cây trồng.

Giáo trình Công cụ di truyền mới trong chọn giống cây trồng được bố cục thành 7 chương.

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Phương pháp nuôi cấy mô In vitro ứng dụng trong chọn giống cây trồng

Chương 3: Một số kỹ thuật phân tử trong chọn giống cây trồng

Chương 4: Chỉ thị phân tử

Chương 5: Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống

Chương 6: Bản đồ di truyền, bản đồ locut tính trạng số lượng (QTLs)

Chương 7: Chuyển gen ở thực vật

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!