Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang ở mức báo động cả trong nước ta và trên thế giới. Riêng ở Việt Nam ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động và cần các biện pháp để khắc phục kịp thời. Vấn đề ô nhiễm nguồn nước và cách xử lý nước thải ở Việt Nam đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, chúng ta có thể thấy các hình ảnh, bài viết phản ánh về thực trạng môi trường hiện nay. Tuy rằng các ban ngành, đoàn thể ra sức kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước,… nhưng vẫn chưa đủ để cải thiện tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn.

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Hiểu một cách chung nhất, môi trường bao gồm các vật chất, điều kiện hoàn cảnh, các đối tượng khác hay các điều kiện nào đó mà chúng bao quanh khách thể này hay các hoạt động của khách thể diễn ra trong chúng.

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin giới thiệu tới bạn đọc Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành Môi trường gồm có tài liệu trong nước và tài liệu nước ngoài. Tài liệu trong nước có một số sách tham khảo như: Cấp thoát nước, công nghệ xử lý chất thải rắn, độc học môi trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư trong nước và quốc tế, kỹ thuật bảo vệ môi trường công nghiệp,… Tài liệu nước ngoài: Xử lý sinh học nước thải, khoa học môi trường, công nghệ sinh học vi sinh môi trường, kinh tế tài nguyên và môi trường,…

Danh mục tài liệu tham khảo Chuyên ngành Môi trường: Xem thêm

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và sử dụng.