Từ khi con người tiến vào xã hội văn minh, có tổ chức thì một vấn đề luôn song hành với sự phát triển của xã hội là “Làm thế nào để tạo ra giá trị lớn nhất với những nguồn lực có sẵn”. Đây là vấn đề bức thiết không chỉ với mỗi cá nhân mà còn đối với các tổ chức, quốc gia và lớn hơn là toàn cầu. Vấn đề này sẽ được giải đáp trong chuyên ngành kinh tế. 

leftcenterrightdel
 

Vậy kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội, có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một nguồn lực có giới hạn. Một cách định nghĩa đơn giản hơn, kinh tế là: “Dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có và hạn hẹp, con người và xã hội loài người tìm các trả lời 5 câu hỏi: “Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Lưu thông, phân phối như thế nào? Phát triển sản phẩm theo hướng nào?”

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin giới thiệu tới bạn đọc Danh mục Luân án, luận văn chuyên ngành kinh tế. Đây là những công trình nghiên cứu của các thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Danh mục bao gồm một số vấn đề nghiên cứu: Chính sách và giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp; giải pháp nâng cao, tăng cường huy động vốn tại ngân hàng ở địa phương; phát triển nguồn nhân lực tại công ty ở địa phương; vai trò của phụ nữ, cộng đồng trong phát triển sản xuất khoai tây và xây dựng công trình giao thông nông thôn tại địa phương.

Danh mục luận án, luận văn chuyên ngành Kinh tế: Xem thêm

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và sử dụng.