Môi trường là tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, sự vật. Nói cách khác, môi trường là tập hợp các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người: không khí, nước, độ ẩm sinh vật, xã hội loài người và các thể chế. Ngành khoa học môi trường đã hình thành và phát triển trên thế giới từ các đây hơn 40 năm. Đây là ngành khoa học tạo ra nhiều lợi ích cho xã hội và con người từ chính việc giải quyết các vấn đề môi trường, không còn mang tính công ích thuần túy mà ngày càng thể hiện rõ tính nhân văn, sinh lợi trong các hoạt động của nó, đống góp thiết thực và hiệu quả cho việc phát triển kinh tế và xã hội bền vững. 

leftcenterrightdel
 

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của giới thiệu tới bạn đọc Danh mục luận án, luận văn chuyên ngành Khoa học môi trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tài liệu là những nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của biện pháp canh tác tới môi trường sản xuất rau; đánh giá thực trạng chất thải và chất lượng môi trường không khí tại làng nghề tái chế kim loại; đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa và các giải pháp thích ứng của người dân; đánh giá ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi lợn đến môi trường; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường; đánh giá thực trạng môi trường sản xuất rau; nghiên cứu xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng bằng phương pháp lý hóa; nghiên cứu các tác động chính của dự án khai thác đá vôi trắng và đề xuất giải pháp phục hồi môi trường cho các mỏ đá; tác động của sinh kế người dân khu vực vùng đệm đến tài nguyên rừng vườn quốc gia Ba Vì; ước tính lượng bốc thoát hơi nước bề mặt cho vùng trồng ngô của Sơn La sử dụng dữ liệu viễn thám và mô hình SEBS…

Danh mục Luận án, luận văn chuyên ngành khoa học môi trường: Xem thêm

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và sử dụng.