I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Phân tích phân bón, cây trồng./ Nguyễn Thu Hà (ch.b), Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2019, 281 Tr.; 19x27 cm.
Ký hiệu xếp giá: 631. 80711 GIA 2019
Số lượng:  50 cuốn
Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 38 ) 
Từ khóa: Trình bày về lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tro hóa mẫu phân bón, cây trồng; phân tích phân bón; phân tích cây trồng; xử lý kết quả phân tích
Tiêu đề mục: Phân tích phân bón, cây trồng 

II. NỘI DUNG

Theo khái niệm cơ bản phân bón là những chất được đưa vào đất để làm tăng độ phì nhiêu của đất làm thức ăn cho cây trồng, chúng chứa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để cây trồng sinh trưởng và phát triển cho năng suất cao. Khái niệm cơ bản theo Nghị định quản lý nhà nước về phân bón thì phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất. Từ xa xưa đến nay, phân bón đối với nông nghiệp là rất quan trọng nên việc sử dụng phân bón sao cho hợp lý cũng rất được quan tâm. 

Để có phân bón phù hợp với cây trồng, nâng cao năng suất cây trồng thì các công tác trong việc phân tích phân bón là thiết yếu. Được sự đồng ý của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bộ môn Nông hóa biên soạn Giáo trình Phân tích phân bón, cây trồng nhằm cung cấp cho người đọc những phương pháp thông dụng trong phân tích các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng phân bón cây trồng. Các tác giả đã cập nhật những phương pháp trong tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành đáp ứng quy định về phân tích và kiểm tra chất lượng phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi có Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Giáo trình được biên soạn cho sinh viên các ngành Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng, Phân bón và dinh dưỡng cây trồng, ngoài ra giá trình còn được làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác như Môi trường, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật,…học viên cao học, nghien cứu sinh và cán bộ nông nghiệp. 

leftcenterrightdel
 

Giáo trình Phân tích phân bón, cây trồng được bố cục thành 4 chương:
     Chương 1: Lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tro hóa mẫu phân (Lấy mẫu, xử lý và bảo quản mẫu phân bón; Lấy mẫu, xử lý và bảo quản mẫu cây; Phương pháp tro hoasmaaxu phân bón, cây trồng; Nội dung thưc hành)
     Chương 2: Phân tích phân bón (Xác định độ ẩm của phân bón, hàm lượng chất khô của phân hữu cơ; Phân tích axit tự do, độ kiềm của phân bón; Phân tích chất hữu cơ của phân bón; Phân tích nito tổng số trong phân bón; Phân tích photpho và kali trong phân bón; Phân tích Ca, Mg, S, Si trong phân bón; Phân tích một số nguyên tố vi lượng (Cu, Zn, B, Mo) và kim loại nặng (Pb, Cd) trong phân bón; Nội dung thực hành)
     Chương 3: Phân tích cây trồng (Xác định hàm lượng chất khô, hàm lượng tro của cây; Phân tích nito trong cây; Phân tích photpho và kali trong cây; Phân tích Ca, Mg và S trong cây; Phân tích các nguyên tố vi lượng (Cu, Zn, B, Mo) và kim loại nặng (Pb, Cd) trong cây; Phân tích protein, đường và vitaminC trong cây; Nội dung thực hành)

     Chương 4: Xử lý kết quả phân tích (Độ chính xác của các số đo trong phân tích; Sai số của phép đo; Xử lý kết quả của phép đo; Xử lý thống kê kết quả phân tích)

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!