I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Bản đồ địa chính./ Trần Trọng Phương, Nguyễn Thanh Trà (ch.b), Nguyễn Đình Trung 
Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2020, 211 Tr.; hình vẽ, bảng ; 19x27 cm.
Ký hiệu xếp giá: 912. 597 TRP 2020
Số lượng:  50 cuốn
Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 32) 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về địa chính và bản đồ địa chính, cơ sở toán học của bản đồ địa chính, quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính; nội dung bản đồ địa chính; sử dụng và khai thác bản đồ địa chính; bản đồ địa chính dạng số
Tiêu đề mục: Bản đồ địa chính 

II. NỘI DUNG

Bản đồ là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay cả Trái đất, là bản vẽ đơn giản một không gian, địa điểm và hiển thị những thông số liên quan trực tiếp đến vị trí ấy có ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Theo các nhà nghiên cứu, bản đồ là sự miêu tả khái quát, thu nhỏ bề mặt Trái đất hoặc bề mặt thiên thể khác trên mặt phẳng trong phép chiếu nhất định, nội dung của bản đồ được biểu thị bằng hệ thống ký hiệu quy ước. 

Theo truyền thống, địa chính được xem như là “trạng thái hộ tịch của quyền sở hữu đất đai”, nhưng khái niệm này được tiến hóa theo thời gian. Ngày nay, có thể hiểu địa chính là tổng hợp các tư liệu và văn bản xác định rõ vị trí, ranh giới, phân loại, số lượng, chất lượng của đất đai, quyền sở hữu, sử đụng đất và những vật kiến trúc phụ thuộc kèm theo. Lúc ban đầu, đại chính nhằm mục đích là thu thuế. Ngày nay, nó không chỉ là đăng ký các đối tượng thuế khóa mà còn bao gồm cả đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, các số liệu thống kê diện tích các loại đất, phân hạng đất, ước giá đất,… Để có cở sở cho việc điều tra thu nhập, tổng hợp các tư liệu tên thì nhất thiết phải tiến hành do vẽ bản đồ địa chính.

Như vậy, Bản đồ địa chính là  bản đồ tỷ lệ lớn, lập theo ra giới hành chính của từng xã, phường, thị trấn, thể hiện từng thửa đất và số hiệu của thửa đất được cơ quan nhà nước có quyền xác nhận. Về mặt quản lý nhà nước, bản đồ địa chính là cơ sở để triển khai việc triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là một trong ba bộ phận hợp thành  của hồ sơ địa chính gồm: bản đồ địa chính, sổ sách địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, theo Điều 3 Luật đất đai 2013 Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

Giáo trình Bản đồ địa chính được biên soạn để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên chuyên ngành Quản lý đất đai và các chuyên ngành liên quan, góp phần thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức về bản đồ địa chính, từ cơ sở toán học của bản đồ đại chính, quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính, trình bày bản đồ địa chính sử dụng và khai thác bản đồ địa chính.

leftcenterrightdel
 

Giáo trình Chẩn đoán bệnh động vật thủy sản được bố cục thành 5 chương.
Chương 1: Khái quát về địa chính và bản đồ địa chính
Chương 2: Cơ sở toán học của bản đồ địa chính
Chương 3: Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính
Chương 4: Nội dung bản đồ địa chính và trình bày bản đồ địa chính
Chương 5: Sử dụng và khai thác bản đồ địa chính
Chương 6: Bản đồ địa chính dạng số 

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!