Đinh Thị Bích Ngọc Lớp K63TYL- Học viện Nông nghiệp Việt Nam giành giải nhì cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc VNUA 2022". Bài thi sáng tác một tác phẩm văn học "truyện ngắn" nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn giàu tính nhân văn, từ đó khơi dậy trách nhiệm bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.