Bài thi đạt giải Ba cuộc thi " Đại sứ văn hóa đọc VNUA 2022" của thí sinh Đinh Hồng Ngọc K64ENGB. Bài thi chia sẻ cảm nhận về cuốn sách “Đắc nhân tâm” của tác giả Dale Carnegie.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel