CSDL SAGE e-Journals Collection của NXB SAGE Publications Limited bao gồm hơn 880 tên tạp chí khoa học thuộc các chủ đề về Khoa học công nghệ & Kỹ thuật, Kinh doanh & quản lý, Kinh tế và phát triển; Quản lý & Tổ chức; Tiếp thị & Khách sạn; Triết học; Khu vực học; Phương pháp nghiên cứu; Chính sách xã hội …

leftcenterrightdel
sage e-Journals Collection
 

    Thực hiện mục tiêu liên kết, tận dụng gia tăng nguồn  tài nguyên thông tin hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên Học viện, Năm 2021, Trung tâm TT-TV Lương Định Của đã tham gia là thành viên “Thư viện điện tử dùng chung” thuộc dự án “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”, xin trân trọng giới thiệu tới Quý Thầy, Cô  sản phẩm dùng chung của năm 2021: cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử đa ngành SAGE e-Journals Collection.

leftcenterrightdel
SAGE
 

Phạm vi khai thác:

    Truy cập trực tuyến vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 2008 

Phạm vi truy cập:

     Theo các địa chỉ IP của Học viện (mạng LAN). Giới hạn 50 lượt truy cập tại một thời điểm 

     Thời gian truy cập: Từ tháng 1 – 31/12/2024

     Link truy cập: https://journals.sagepub.com

      - Danh mục tạp chí trong SAGE

      - Hướng dẫn truy cập SAGE e-Journals Collection

    
      

leftcenterrightdel
 

Trung tâm TT-TV LĐC xin thông báo và kính đề nghị  các Thầy cô, các bạn học viên, sinh viên tận dụng, tích cực khai thác sử dụng hiệu quả trong học tập và làm việc.

Mọi yêu cầu cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng (nếu có) , vui lòng liên hệ tới cán bộ phụ trách của trung tâm qua đ/c Email: tthuyen@vnua.edu.vn

Trân trọng.