CSDL tạp chí Oxford Journal Life Science do nhà xuất bản Oxford University Press phát hành, với hơn 80 tạp chí bao quát tới các lĩnh vực như khoa học sự sống, Sinh học, Hóa sinh, Thực vật, Động vật học, …

leftcenterrightdel
 

        Địa chỉ truy cập: https://academic.oup.com/journals/

       Danh mục CSDL Website thư viện:http://vnualib.vnua.edu.vn:2045/menu

        Phạm vi khai thác đối với các tên tạp chí trong danh mục:  

- Trong năm 2022: truy cập tất cả nội dung xuất bản từ 2022 trở về trước;

- Từ năm 2023: Truy cập vĩnh viễn các nội dung xuất bản trong năm 2022;

   Hình thức truy cập: Trực tuyến qua địa chỉ IP của Học viện (mạng LAN) và tài khoản ngoài mạng cho thầy/cô, HV, SV có nhu cầu. 

   Mọi yêu cầu cần hỗ trợ trong quá trình truy cập, khai thác CSDL (bao gồm cả thông tin về tài khoản ngoài mạng - nếu có), xin vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách của trung tâm qua địa chỉ email: tthuyen@vnua.edu.vn

1. Hướng dẫn truy cập CSDL Oxford Journal Life Science

2. Danh mục tạp chí trong CSDL Oxford Journal Life Science

Trân trọng cám ơn sự ủng hộ, quan tâm khai thác CSDL của quý thầy/ cô, các bạn HV, SV.