Cabi journal là cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của CABI. Học viện mua quyền truy cập hơn 1200 tạp chí về nông nghiệp và các vấn đề liên quan như trồng trọt, chăn nuôi, tài nguyên, bảo vệ thực vật...


- Thời gian truy cập: Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023

- Phạm vi  truy cập tài liệu xuất bản: Từ 2017 -2020

Danh mục tạp chí

- Hướng dẫn sử dụng

Thông tin hỗ trợ:

- Cán bộ phụ trách: Trần Thị Thu Huyền, Email: tthuyen@vnua.edu.vn

Trân trọng.

leftcenterrightdel