IGI Global là CSDL đa ngành về Khoa học kỹ thuật, Khoa học sự sống, Khoa học môi trường và ứng dụng trong Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Quản lý và các chủ đề liên quan. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mua quyền truy cập vĩnh viễn tới 40 tên sách.

- Địa chỉ truy cập: https://www.igi-global.com/gateway

- Đăng nhập tự động trong dải IP của Học viện

- Tài khoản đăng nhập từ xa: Username: VNUA; Password: igiglobal2022

Danh mục tài liệu

Hướng dẫn tra cứu CSDL IGI

Thông tin hỗ trợ:

- Cán bộ phụ trách: Trần Thị Thu Huyền, Email: tthuyen@vnua.edu.vn

Trân trọng.

leftcenterrightdel