Giới thiệu tài liệu mớirss feed

Danh Mục Giơi Thiệu Sách Văn Hóa Dân Gian

Ngày 20/02/2017

SMVanHoc.jpg     Trung tâm TT-TV Lương Định Của trân trọng giới thiệu và kính mời các quý bạn đọc danh mục sách tham khảo Văn học hiện đại Việt Nam bao gồm các chủ đề khác nhau: Tục ngữ, ca dao, sử thi, thơ, Truyện ngắn…

DANH MỤC TÀI LIỆU LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Ngày 20/02/2017

sach001.jpg       Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến các bạn học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh tham khảo danh mục giới thiệu sách luận văn chuyên ngành khoa học cây trồng

DANH MỤC SÁCH NGOẠI VĂN CỦA QUỸ CHÂU Á NĂM 2016

Ngày 20/02/2017

nhdvts.jpg     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Danh mục Sách ngoại văn của Quỹ Châu Á năm 2016 gồm các chủ đề như: Văn hóa xã hội, Giáo dục, Kinh tế, Kế toán...

DANH MỤC VĂN HỌC DÂN GIAN 2

Ngày 20/02/2017

SMVanHoc.jpg     Trung tâm TT-TV Lương Định Của trân trọng giới thiệu đến các bạn đọc danh mục sách tham khảo Văn học hiện đại Việt Nam bao gồm các chủ đề khác nhau: Tục ngữ, ca dao, sử thi, thơ, Truyện ngắn…

Danh Mục Sách Ngoại Văn Tháng 11 Năm 2016

Ngày 20/02/2017

nhdvts.jpg
     Trung tâm TTTV Lương Định của  giới thiệu danh mục sách ngoại văn bao gồm các chủ đề khác nhau như: Khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, quản trị kinh doanh.. Trân trọng giới thiệu đến khai thác và sử dụng

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: 0462617713 - 0462617707 - 0438766711 - Email: infolib@vnua.edu.vn
  • Số lượt truy cập

    1507639