HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TT – TV LƯƠNG ĐỊNH CỦA
___________________________

Số: 30/HVN - TTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN HỢP ĐỒNG (LẦN 2)

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 01 lao động hợp đồng;

 Vị trí làm việc: Khai thác, phát triển nguồn tài nguyên thông tin;

Yêu cầu về trình độ:

-    Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Nông nghiệp hoặc liên quan;  Hiểu biết về các chương trình đào tạo của Học viện NNVN;

-    Có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ từ B trở lên;

Ưu tiên:  Có kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai dự án;

 Hồ sơ dự tuyển gồm:

-    Đơn xin việc/đăng ký hợp đồng lao động;

-    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-    Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở ý tế từ cấp huyện trở lên (trong thời gian 06 tháng);

-    Văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có chứng thực,

-     2 Ảnh 4x6

·     Hạn nhận Hồ sơ:  hết ngày 21/09/2017

·     Địa điểm:  Văn phòng - Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam -  Trâu Quỳ -  Gia Lâm -  Hà Nội

ĐT liên hệ trong giờ hành chính: 024  62618496

 

GIÁM ĐỐC TT

(Đã ký)

 

.

PHẠM THỊ THANH MAI