I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Kỹ thuật xử lý khí thải và chất thải rắn.Võ Hữu Công (chủ biên), Nguyễn Ngọc Tú, Phạm Châu Thùy, Hồ Thị Thúy Hằng

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2022 ; 214 Tr .; ảnh, minh họa 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá:  628.532 GIA 2022

Số lượng: 50 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 41)

Mô tả: Giới thiệu chung về ô nhiễm môi trường không khí; Kỹ thuật xử lý bụi, khí; Giới thiệu chung về chất thải rắn; Kỹ thuật xử lý chất thải rắn bằng composting; Kỹ thuật xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp; Kỹ thuật xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt.

Tiêu đề mục: Kỹ thuật xử lý khí thải và chất thải rắn

II. NỘI DUNG

Khí thải và chất thải rắn là chất thải tất yếu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của con người. Quá trình phát triển và thực tiễn sản xuất đã hình thành chất thải khí và chất thải rắn có tính đa dạng và khó kiểm soát, do vậy, việc xác định các kỹ thuật xử lý tương ứng với các đối tượng chất thải này cần được đúc rút trên cơ sở khoa học. Kỹ thuật xử lý khí thải và chất thải rắn là sự kết hợp của nhiều ngành khoa học như công nghệ hóa học, hóa lý, sinh học… để giữ cho môi trường tự nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ít bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực từ chất thải do con người tạo ra.

leftcenterrightdel
Giáo trình Kỹ thuật xử lý khí thải và chất thải rắn 

Giáo trình Kỹ thuật xử lý khí thải và chất thải rắn được biên soạn bởi tập thể tác giả thuộc bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ kỹ thuật hóa học của Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giáo trình cũng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành Khoa học môi trường và các ngành có liên quan, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý quan tâm đến công nghệ và kỹ thuật xử lý chất thải và các lĩnh vực khác liên quan đến bảo vệ môi trường.

Giáo trình Kỹ thuật xử lý khí thải và chất thải rắn được bố cục thành 7 chương

Chương 1: Giới thiệu chung về ô nhiễm môi trường không khí

Chương 2: Kỹ thuật xử lý bụi

Chương 3: Kỹ thuật xử lý khí

Chương 4: Giới thiệu chung về chất thải rắn

Chương 5: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn bằng Composting

Chương 6: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp

Chương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Tài liệu cùng tác giả: Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại