I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ.Trần Quang Trung, Ngô Thị Thu Hằng (chủ biên)

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2022, viii ; 164 Tr .; Minh họa ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 658.401 GIA 2022               

Số lượng: 50 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 28)

Mô tả: Trình bày tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ; Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ; Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ; Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp; Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Tiêu đề mục: Hệ thống kiểm soát nội bộ

II. NỘI DUNG

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường luôn làm nảy sinh cơ hội nhưng cũng phải thường xuyên đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn, khó lường. Để ngăn chặn tối đa các sự cố, thiệt hại, mất mát và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến quản trị rủi ro. Trong trường hợp này, chức năng  kiểm tra, kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng và việc tổ chức vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu được coi là chìa khóa đảm bảo cho sự thành công trong việc hạn chế rủi ro.

leftcenterrightdel
 

Để hướng tới đạt được mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, vấn đề quản trị rủi ro là nội dung được quan tâm hàng đầu và là một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng nhất đối với nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp. Việc giảm thiểu tối đa các rủi ro sẽ góp phần quan trọng đảm bảo cho doanh nghiệp tăng lợi nhuận, đồng thời đảm bảo độ tin cậy của thông tin kế toán và thông tin kinh doanh có vai trò quyết định đến chất lượng công tác điều hành và xảy ra quyết định đén chất lượng công tác điều hành và ra quyết định của nhà quản trị, nhất là trong điều kiện hội nhập có tính toàn cầu như hiện nay. Xuất phát từ thực tế trên, hệ thống kiểm soát nội bộ đã được phát triển và áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp như là một công cụ hữu hiệu nhất để hạn chế rủi ro và đảm bảo chất lượng của thông tin kế toán, thông tin kinh doanh. Hệ thống kiểm soát nội bộ đã được phát triển mạnh ở các nước có nền kinh tế phát triển, còn ở Việt Nam hệ thống kiểm soát nội bộ vẫn là một vấn đề mới và chưa thực sự được chú ý.

Để giúp cho người học và các nhà quản lý doanh nghiệp nắm được những vấn đề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ, nhóm tác giả của Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn cuốn Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ này. Đây là cuốn giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong chương trình đào tạo có liên quan. Giáo trình cũng có thể là tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở các lĩnh vực khác liên quan đến khoa học kiểm soát và tổ chức.

Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ được bố cục thành 5 chương

Chương 1: Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương 2: Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương 3: Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương 4: Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Chương 5: Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!