CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN

 

TÊN ĐĂNG NHẬP:

MẬT KHẨU:


       

Từ ngày 25/04/2016, Thư viện thống nhất sử dụng chung 1 tài khoản để truy cập vào Bộ sưu tập số, trang cơ sở dữ liệu trực tuyến, trang cá nhân. Cụ thể như sau:

             Tài khoản: là mã cán bộ (004.0xx.0xxxx) hoặc mã sinh viên (600xxx, .....)

            Mật khẩu: là mật khẩu đang được sử dụng để truy cập vào Bộ sưu tập số và trang cá nhân (mật khẩu mặc định ban đầu được cấp là ngày/tháng/năm theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: 20/04/1988)

 

Trung tâm thông tin - Thư viện Lương Định Của
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoai: 04.3876.6711 - 04.6261.7713
Email:
infolib@vnua.edu.vn