Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Tin tứcrss feed

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀO CÁC LỚP HỌC PHẦN KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày 14/05/2019

     Theo thông báo của Ban Đào tạo về việc Đăng ký vào các lớp học phần kỳ 1 Năm học 2019-2020, Trung tâm thông tin Thư viện xin thông báo thời gian mở của phòng máy để phục vụ bạn đọc.

 
Thông báo của Ban Đào tạo về việc Đăng ký vào các lớp học phần kỳ 1 Năm học 2019-2020

     Sinh viên có thể sử dụng máy tính tại Phòng Tập huấn kỹ năng và Khai thác thông tin tại Thư viện để đăng ký học phần như sau:

Đợt 1: Sinh viên đăng ký học phần mở theo đúng lớp hành chính (Sinh viên không được phép đăng ký các học phần mở cho lớp khác)

        - Khóa 62, 63 đăng ký từ 15/05/2019 đến  ngày 18/05/2019.

        - Các khóa còn lại đăng ký từ  19/5/2019 đến ngày  22/05/2019.


Đợt 2: Sinh viên được phép đăng ký học phần mở cho các lớp, khóa khác và không được hủy các học phần đã đăng ký đợt 1.

        - Khóa 61,60 và các khóa 59 trở về trước đăng ký từ 27/05/2019 đến  ngày 29/05/2019.

        - Khóa 62, 63 đăng ký từ 30/5/2019 đến ngày  01/06/2019.


Đợt 3: Đăng ký bổ sung (Sinh viên được phép đăng ký học phần mở cho các lớp, khóa khác và không được hủy các học phần đã đăng ký đợt 1 và đợt 2).

        - Sinh viên đăng ký từ  07/06/2019 đến 09/06/2019.

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin thông báo để bạn đọc được biết


  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png