Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Giáo trình Kế toán cho công tác quản lý .

Ngày 20/09/2019

Giáo trình Kế toán cho công tác quản lý

Giáo trình Kế toán cho công tác quản lý../ Bùi Bằng Đoàn

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2018, 231 Tr.; 27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 BUĐ 2018

Số lượng: 120 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 25)

Từ khoá: Kế toán và quản trị kinh doanh; Kế toán – Công tác quản lý; Kế toán quản lý

Tiêu đề đề mục: Kế toán cho công tác quản lý

     Kế toán là công cụ quản lý kinh tế có hiệu lực đối với mọi nền kinh tế, xét cả trên phạm vi vĩ mô và vi mô. Kế toán thực hiện nhiều chức năng, nhưng chức năng cung cấp thông tin cho quản lý là rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Để đáp ứng yêu cầu thông tin cho việc điều hành hoạt động của các quản trị nội bộ, kế toán quản trị ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển đã hình thành và phát triển mạnh, trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cấp quản lý doanh nghiệp.

     Cho dù hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng các doanh nghiệp đề thực hiện phân cấp quản lý dưới các hình thức và mức độ khác nhau. Phân cấp quản lý là việc giao quyền gắn với trách nhiệm của mỗi quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chung. Phân cấp quản lý đưa lại nhiều lợi ích, nhưng cũng nảy sinh nhiều xung đột nếu không có một hệ thống công cụ kiểm soát thích hợp. Để tham gia vào quá trình quản lý trong điều kiện phân cấp, kế toán quản trị đã phát triển để hình thành nên một bộ phận kế toán có chức năng kiểm soát sự phân quyền và giúp nhà quản trị kiểm soát được trách nhiệm của mỗi cấp quản lý trong đơn vị.

    Giáo trình Kế toán cho công tác quản lý giới thiệu những vấn đề chung về kế toán, đặc biệt là sự phát triển nhận thức về chức năng của kế toán đối với công tác quản lý nói chung và những vấn đề cơ bản về hệ thống kế toán phục vụ cho công tác quản lý trong nội bộ doanh nghiệp. Tài liệu có ý nghĩa đối với giáo viên giảng dạy và sinh viên các chuyên ngành về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán,… Cuốn sách này giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận thức được vai trò của kế toán nói chung, kế toán cho quản ký nói riêng trong việc ra quyết định và kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của mỗi cấp quản lý toàn diện của doanh nhiệp.

     Giáo trình Kế toán cho công tác quản lý được bố cục thành 6 chương.
       Chương 1: Quan hệ giữa kế toán và công tác quản lý
       Chương 2: Tổ chức kế toán trách nhiệm cho quản lý
       Chương 3: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
       Chương 4: Thông tin kế toán cho quản lý
       Chương 5: Sử dụng thông tin kế toán cho việc ra quyết định
       Chương 6: Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán cho quản lý

    Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png