Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Tổ chức - Nhân sựrss feed

Tổ kỹ thuật nghiệp vụ

Ngày 03/09/2015


         Tổ Kỹ thuật nghiệp vụ
Nhiệm vụ của tổ:
        -  Phát triển nguồn Tài nguyên TT điện tử (sưu tầm, biên tập các nguồn TT- TL trên  mạng, số hóa…)
        -  Xử lý nghiệp vụ các loại hình tài liệu (TL in, TL điện tử) ,
        -  Tổ chức xây dựng các kho tư liệu và CSDL theo nhu cầu sử dụng;
        -. Tổ chức xây dựng, phát triển, quản lý nghiệp vụ thư viện khoa;
        - Tập huấn, đào tạo (kỹ năng tra cứu, khai thác thông tin cho cán bộ, sinh viên; nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ                 Thư viện);
        -  Hỗ trợ khai thác tìm kiếm TT, Marketing, quảng bá giới thiệu tài nguyên thông tin
        -   Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Họ và Tên : Mai Thị Hiền                  Chức vụ : Tổ trưởng

Chức danh : Cử nhân, Thư viện viên.

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 205

E-mail : mthien@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách tổ
- Phụ trách hoạt động nghiệp vụ
- Kiểm tra, hiệu đính dữ liệu, hồi cố tài liệu
- Phụ trách quảng bá, giới thiệu tài liệu mới trên web, email, bảng tin
- Tham gia công tác tập huấn, đào tạo kỹ năng khai thác TT cho sinh viên đâu khóa;
Họ và Tên  : Vũ Thị Hồng Lan           

Chức danh     : Cử nhân, Thư viện viên.

Điện thoại   :  (024) 62617707 máy lẻ 205

E-mail        : vthlan@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách hoạt động nghiệp vụ
- Phụ trách tổ chức triển lãm giới thiệu sách định kỳ;
- Phụ trách chính giải đáp cho phần Tập huấn và khai thác tài liệu điện tử trong chuyên mục “Giao tiếp trực tuyến” trên website thư viện
- Kiểm tra lại dữ liệu, mở khóa trước khi giao kho phục vụ
- Kiểm tra, hiệu đính lại dữ liệu, hồi cố tài liệu

huyen.jpg

Họ và Tên : Trần Thị Thu Huyền

Chức danh :Cử nhân anh văn, Chuyên viên

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 205

E-mail : tthuyen@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :

-    Phụ trách sưu tầm, biên tập nguồn tin điện tử
-    Phụ trách trang CSDL trực tuyến: Trang tin tiếng Anh trên website thư viện
-    Phụ trách tập huấn theo yêu cầu
-    Tham gia công tác tập huấn, đào tạo kỹ năng khai thác TT cho sinh viên đầu khóa
-    Tham gia giải đáp cho phần Tập huấn và khai thác tài liệu điện tử trong chuyên mục “Giao tiếp trực tuyến” trên website thư viện


Họ và Tên : Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức danh : Cử nhân, Thư viện viên.

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 205

E-mail : ntnanh@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách quản lý, phát triển bộ sưu tập số
- Tham gia xây dựng CSDL tài liệu phục vụ kiểm định ĐH
- Tham gia tư vấn, giải đáp trực tuyến về mảng tài liệu điện tử trên website thư viện


Họ và Tên : Trần Thị Nga

Chức danh : Cử nhân, Thư viện viên..

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 205

E-mail : ttnga@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách thu thập nhu cầu, tổng hợp. lập danh mục tài liệu bổ sung theo chương trình đào tạo của Học viện
- Phụ trách rà soát, cập nhật thông tin tài liệu theo đề cương môn học của các khoa
- Nhập báo, tạp chí
- Tham gia xây dựng CSDL tài liệu phục vụ kiểm định ĐH.


 Họ và Tên : Nguyễn Thị Mến                         

 Chức danh : Thư viện viên.

 Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 205

 E-mail : ntmen@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :

- Phụ trách xây dựng phát triển nguồn tài liệu nội sinh, lập đề án phát triển nguồn tài nguyên nội sinh, liên hệ thu thập từ các khoa.;

- Tham gia xây dựng bảng phân loại theo môn học

- Tham gia các công tác phối hợp khác: tập huấn cho sinh viên khóa mới, hỗ trợ trực tuyến.

Họ và Tên : Phạm Thị Thanh Mai          Chức vụ : Giám đốc

Chức danh : ThS. Thư viện viên chính.

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 203

E-mail : ptmai@vnua.edu.vn

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png